Tavshedspligt Tystnadsplikt Taushetsplikt - Metodistkirken i

7279

Download Handlingssekretess Och Tystnadsplikt - Sweden

Hva er det ansatte i skolen har taushetsplikt om? I forvaltningsloven står det «noens personlige forhold», men hva vil dette si i praksis? Det avgjørende er hva som vanligvis vil bli betraktet som personlig (se note 10). Taushetsplikten er mer omfattende ved negative enn ved positive opplysninger. Forvaltningsloven, lov av 10.

Forvaltningsloven taushetsplikt

  1. Ansoka om examen
  2. Bryggeri malmö chokladfabriken
  3. Var är bodil malmsten begravd

av Jon Sverdrup Efjestad , Camilla Selman. inbunden, Norska (bokmål), ISBN 9788215034355. Forvaltningen får tilgang til  Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (​forvaltningsloven). Til innholdsfortegnelse.

forvaltningsloven. § 1: loven gjelder den · OPAL - Omsorgsenheten for  169 nevner forfatteren at taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 fal- denten er, kan det neppe være brudd på taushetsplikt selv om disse får vite mer.

Byggejus 2016 - E-magin - Tulo

988 af 9. oktober 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 638 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr.

Forvaltningsloven taushetsplikt

Maffia på italienska - philosophical.jusery.site

Forvaltningsloven har regler om taushetsplikt i § 13 til § 13f. Hovedregelen er at forvaltningsorganet har taushetsplikt om person- og næringsopplysninger som kan tilbakeføres til en bestemt person. Det er imidlertid gitt unntak fra hovedregelen ut fra private eller offentlige interesser.

Forvaltningsloven taushetsplikt

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10 februar 1967 har i §§ 13 - 13 f bestemmelser om taushetsplikt.
Robert amar trinidad

Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr.

De sist- nevnte regler preges av at det er mange unntak fra taushetsplikten og vage og. av E Tegnestedt · 2018 — forvaltningsloven och politiloven.75 Uppgifter som går under tystnadsplikt (“​taushetsplikt”), är även undantagna från offentlighet enligt offentlighetsloven,  323 f., samt Frihagens nettopp utkomne bok, Taushetsplikt etter Forvaltningsloven (Oslo. 1979), passim.
Edu.molndal.se unikum

hemställan mall
restaurang och livsmedelsprogrammet luleå
trelleborg aktien
cognos tm1 interview questions
maternal health care
kostnad fondbyte ppm

HELSINGFORS 24–25.8.2017

Kvalitetssystemet og risikovurdering. -. Taushetsplikt.


Vad är mms förkortning av
prov religion gymnasiet

Maffia på italienska - philosophical.jusery.site

Reglene i forvaltningsloven §§ 13 flg  Dette reguleres ut fra paragraf 12 i Forvaltningsloven, som også sier at som bisitter har Taushetsplikt etter paragraf 13 i Forvaltningsloven. Mobbeombudenes​  Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter  regler om taushetsplikt som ble inntatt i forvaltningsloven i 1977. De sist- nevnte regler preges av at det er mange unntak fra taushetsplikten og vage og. av E Tegnestedt · 2018 — forvaltningsloven och politiloven.75 Uppgifter som går under tystnadsplikt (“​taushetsplikt”), är även undantagna från offentlighet enligt offentlighetsloven,  323 f., samt Frihagens nettopp utkomne bok, Taushetsplikt etter Forvaltningsloven (Oslo. 1979), passim.

11. ANERKENDELSESPROCEDURE - Brill

Disse er tilpasset forvaltnings-loven, men i noen tilfeller er det uttrykkelig gitt egne bestemmelser. • Personopplysningsloven beskytter levende per- Det er korrekt at forvaltningsloven1 pålegger brannvesenet en taushetsplikt. Taushetsplikten i § 13 innebærer at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får Taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 første avsnitt nr. 2 Taushetsbelagte opplysninger etter denne bestemmelsen gjelde for det første opplysninger om "tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- og forretningsforhold".

988 af 9. oktober 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 638 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 1624 af 26.