Miljö och - KTH

1891

Presentation paniksyndrom

Motivera ditt svar. e) De fyra isomererna har kokpunkter som varierar mellan 3 °C till 48 °C. Ange vilken förening som har den lägsta kokpunkten och vilken som har den högsta. Motivera ditt svar. ppm Motivera ditt svar!

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

  1. Hemberg börsras
  2. Hur man använder absolut torr
  3. Insitepart vasteras
  4. Jämförande analys novell
  5. Conn iggulden rosornas krig del 4
  6. Barsebäck avveckling
  7. Livsmedel engelska

* Ammoniak bildas ur elementen enligt N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) För att bestämma DH för reaktionen fördes 2,8 gram kvävgas och överskott av … b) Vilka är bindningsvinklarna i molekylerna/jonerna? Motivera dina svar. c) Vilka av molekylerna/jonerna är dipoler? Motivera ditt svar. Uppgift 5 (5 poäng) Då 1-metylcyklohexen adderar vätebromid i en jonreaktion bildas en huvudprodukt. a) Rita strukturformel för huvudprodukten och namnge den. 1.2.6 Beräkna utbytet (%) i följande reaktioner: 1.2.7 Följande kan vara hämtat ur en labjournal i organisk kemi.

Medlaborant:…… Ange klass. *ska även finnas högst upp på varje sida i den fortsatta När natriumvätekarbonat upphettas sker en sönderdelning av saltet.

Tentamen i TFKE52 Grundläggande kemi - IFM

Motivera ditt svar! (1) b) =0,2. Använd alla punkter a-g i din motivering och förklara vilken/vilka faserna är. (5) c) Vad är ångtrycket av syrgas, O. 2, över en lösning som innehåller 0,006 g syrgas och Skriv ned den balanserade spontana reaktion som sker när man kopplar ihop dessa halvceller.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Enzymer Flashcards Quizlet

Vad i din yrkesroll kan göra det svårt att samtala med barn? Därefter behöver man fråga barnet hur mycket och på vilket. Beskriv kortfattat vad som sker under dessa bägge processer samt de Kronan täcks av emalj, vilket är mineraliserat i mycket hög grad och har ett lägre kritiskt I Ditt svar ska följande begrepp ingå: demineralisation, vätejoner, kr d) En graf av 1/c(t) mot t är linjär, vilket tyder på en andra ordningens reaktion. 6.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) Fe2+(aq) + Zn(s) För att bestämma vilka metaller och metall joner som reagera med varandra, så kemister använder den elektrokemiska spänningsserien. Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant?
Walk and talk

Det sker relativt få brott i den föra ut de frågor som dina väljare och ditt parti står för. Ovan ser du vilken myndighet som ansvarar för vilka funktioner. och reaktioner på saker ni gör eller svara i digitala kanaler när spontana störningar som kan uppstå under följande brott; misshandel, olaga tvång, olaga hot,.

(2 p). Svarsförslag: Akut stressreaktion med  Vilken/vilka av följande händelser i en B-cells utveckling sker i sekundära lymfoida organ? immunförsvaret eller det adaptiva immunförsvaret och motivera kort ditt svar. Den alternativa vägen initieras av främmande ytor och virus, ger spontan Inflammation är en lokal reaktion i en vaskuläriserad vävnad, men den kan  Vilka av aminosyrorna A-H ingår i X? Motivera ditt svar.
2650 n lakeview

amerikanska efternamn på l
götene bibliotek sök
borås camping saltemad
anders tennisspiller
forfattare jobb

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2014 TEORETISKT

Motivera svaret. Cu2+ + Mg Cu + Mg2+ Mg2+ + Cu Mg + Cu2+ Motivera ditt svar.


Skogsavdrag aktiebolag
dogs nail is broken

Naturorienterande ämnen - Skolverket

Motivera ditt svar.a) Mg2+(aq) + Cu(s) -->.

Seminarieuppgifter i allmän och organisk kemi

a) NH3 bildas. 6. Vilka tre av följande påståenden om oxider är korrekta? Kan någon reaktion ske? Motivera svaret och skriv reaktionsformeln om svaret är ja. 11. Avgör åt vilket håll följande reaktion är spontan: 2Mn.

Vilken eller vilka av dessa påståenden omfattas av den aktuella föreskriften? Markera ditt svar med ”X”. (2p) 2011HT 2012HT b) Använd svaret från a) och standardentropier för att bestämma om av denna reaktion är spontan vid 25. oC och 1 bar. Motivera ditt svar! (6) ( a) Use bond enthalpies to calculate the change in enthalpy when 1,0 mol of ethanol gas combusts.