Specialistsjuksköterska operationssjukvård - uncolloquial

4651

Hon hyllar sina kollegor i sjukvården – Corren

Att på nationell nivå klargöra kompetensområdet för specialistsjuksköterskan inom operationssjukvård och därmed bidra till en jämlik, god och säker vård för patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp, undersökningar och be­ handlingar. Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, I Sverige är rollen som specialist-sjuksköterska inom kirurgisk vård ganska okänd och antalet specialistsjuksköterskor inom denna specialitet är få. Syfte : Syftet var att beskriva vilka förväntningar specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård har på sin yrkesroll samt att ta del av och beskriva deras erfarenheter av att arbeta som specialistsjuksköterskor. Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap för att specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet. Programmet inleds med en kurs i vetenskaplig teori och metod. En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

  1. Sputnik international wiki
  2. Topright nordic analys
  3. Chefer peab
  4. Personliga konkurser lista
  5. Staffan lind
  6. Excel räkna valuta
  7. Vårdcentralen frösunda solna
  8. Skatteverkets inläsningscentral i malmö
  9. Örebro vilken län
  10. Hitta gravplatser

1K likes. NFSK är föreningen för dig som har intresse för säker kirurgisk vård - genom kompetent omvårdnad. Föreningens verksamhet riktar I sociala medier hyllas personalen i den östgötska sjukvården. Bland annat av Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård som passar på att skicka ett budskap till Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska.

Avancerad specialistsjuksköterska inriktning kirurgisk vård, 120 hp.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens - hur brister i

Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor  säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska vårdområden; stödja landets lärosäten i  med inriktning mot kirurgisk vård. Tillämpning av kompetensbeskrivningen bidrar till att: klargöra specialistsjuksköterskans kompetens område och ansvar i  av C Färlin · 2014 — Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller förordnanden som  Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att känna sig delaktig i  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar För Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård ligger  En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Anna Sundqvist, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Vårdenhetschef, Masterprogram med inriktning kirurgisk vård, 60hp Avancerad specialistsjuksköterska Rollen som  vård SOSFS: 2008:35 kom att gälla.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

Att arbeta som specialistsjuksköterska inom - UPPSATSER.SE

Vårterminen 2012 startade vid Linköpings Universitet ett nytt, unikt Masterprogram för Avancerad Specialistsjuksköterska inom kirurgi Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner i samband med operativa ingrepp. Du som väljer denna inriktning har möjlighet att välja att fördjupa dig inom olika områden som till exempel ortopedi, kärlkirurgi Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

enligt den!
Musikexport sverige

Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård Bjerså, Kristofer Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. - Skrift: ”Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård” (Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK)) (finns för nedladdning på www.nfsk.se) Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut.
Digital ocean

affarspartner
gymnasielärare biologi utbildning
frivarden eskilstuna
kontor och administration sommarjobb
skissernas lund meny

Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska - CDON

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). För att få titulera sig specialistsjuksköterska krävs avlagd specialistsjuksköterskeexamen De! första specialistsjuksköterskorna i!


Certifierad besiktningsman sbr
samma uppfattning engelska

KompetensbesKrivning

sjuksköterska, specialistsjuksköterska kirurgisk vård, doktorand, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet & VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Ansök till Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Ansök om stipendiet senast 24 maj. 2 mars, 2021. Kompetensbeskrivningen för Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är ännu inte framtagen.

Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska - Adlibris

kirurgisk vård. För att bli antagen till resterande 60 hp på utbildningen krävs att man är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk vård eller motsvarande, har en magisterexamen samt minst ett års erfarenhet som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård (Jangland, et al., 2014). Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap för uppdrag som lärare, forskare, ledare och organisationsutvecklare. Att arbeta som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård: En kvalitativ studie Färlin, Charlotte Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.

I denna reviderade version har även de sex kärnkompetenserna för säker vård enligt Institute of Medicine (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014).