Geografi och kulturgeografi - Umeå universitet

427

Hitta information om kurs KG031G hitract.se

Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande färdighet och förmåga att - använda centrala kulturgeografiska teorier, modeller och begrepp, - formulera problem utifrån ett givet fall, Den studerande ska efter avslutad kurs ha - utvecklat och kunnat visa grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala kulturgeografiska teorier, modeller och begrepp, - utvecklat och kunna visa grundläggande kunskaper om hållbar utveckling, särskilt genusperspektiv och hållbarhetsfrågor, inom kulturgeografi, och De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. Kursen kan läsas som fristående kurs och utgör då inslag i en individuell studiegång för kandidatexamen i kulturgeografi.€ Kursen kan ingå i följande program: 1) Geografi, kandidatprogram (N1GEO) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi, geografi eller motsvarande. Lärandemål Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget. Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som  kulturgeografi vid avdelningen för geografi och turism vid Karlstads universitet.

Kulturgeografi kurs

  1. Bare solutions örebro
  2. Digital fox media

Därmed kan du erhålla såväl fil kand. examen som fil magisterexamen, men även läsa på forskarutbildning som leder till fil licentiatexamen och fil dr examen. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution. su.se/valkomstaktiviteter Kulturgeografi är ett ämne som studerar samspel mellan människan, samhället och miljön på olika nivåer; från individnivå till lokal, regional, nationell och global nivå.

Också historia , idéhistoria , kulturantropologi , kulturgeografi , naturvetenskap och litteraturvetenskap kan vara basämnen i en museitjänstemans utbildning . Geografi och kulturgeografi 3D-modellering och siktanalys, 7.5 hp.

Kulturgeografi 2 - Linköpings universitet

Kulturgeografi, grundkurs, 30 högskolepoäng Human Geography, Basic Course, 30 Credits Kurskod: KG001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga Den studerande ska efter avslutad kurs ha - utvecklat och kunna visa grundläggande kunskaper om och … Kandidatkursen i kulturgeografi innehåller 3 delkurser: 1. Idéhistoria, teori och metod 2. Kulturgeografisk Specialisering - Människa, plats, hållbar utveckling 3. Självständigt arbete och opposition Minst 30 hp på avancerad nivå skall utgöras av kurser i Kulturgeografi/Ekonomisk geografi, eller närliggande område, varav 15 hp skall utgöras av ett uppsatsarbete.

Kulturgeografi kurs

Utbildningar inom kulturgeografi - Allastudier.se

Det första momentet ger grundläggande kunskaper inom kvantitativ metod och behandlar analys och beskrivning med geografiska data, bl.a. med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och andra programvaror (t.ex.

Kulturgeografi kurs

Kulturgeografin behandlar inte så mycket de rent fysiska aspekterna på jordens beskaffenhet, men det är omöjligt att diskutera kulturgeografi utan att ta hänsyn till den fysiska miljön där de mänskliga aktiviteterna utspelar sig. Kulturgeografiska studier tar ofta hänsyn till kontextuella förhållanden, såsom bakomliggande strukturer, institutioner, kultur och historia. Kulturgeografi I kurspaket, 30 hp, ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi. Kurspaketet kan vara första steget mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier.I kurspaket ingå fyra kurser: Introduktion till kultu 1KG150 Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 18 jan, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-06191 Kulturgeografi 30 hp eller motsvarande. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser.
Ändra återbetalningsskydd pension

Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspel mellan människa, samhälle och miljö på olika nivåer; från individnivå till lokal, regional, nationell och global nivå.

kan användas som en forskningsmetod inom kulturgeografi och planeringsforskning. När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under  Geografiämnet lever också vid de flesta universitet och högskolor och kan läsas inte bara i samband med lärarutbildning utan också som fristående kurs. Vi erbjuder vid Linnéuniversitetet en ny kurs i Kulturmiljöpedagogik. Kursen behandlar I nuläget finns det GIS kurser inom Kulturgeografi i Kalmar.
Apotea göteborg butik

antal döda spanska sjukan
if metall avtal
avsluta mail svenska
diesel eller bensin 2021
amerikanska efternamn på l

Kulturgeografi - Högskolan Dalarna

De flesta kurser på avancerad nivå vid Kulturgeografiska institutionen är 15 hp – detta motsvarar omkring 10 veckors heltidsstudier. Kurserna behandlar olika  Utbildning i kulturgeografi. Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och  Fristående kurser.


Söders blommor öppettider
sara hermansson stadium

Hitta information om kurs KG034G hitract.se

Enligt planen för det nationella programmet i forskarutbildning i kulturgeografi kommer fyra doktorandkurser att ges under 2021, två under vårterminen och två under höstterminen. Inom programmet väljer du ekonomisk historia eller kulturgeografi som huvudämne. Detta innebär att du läser fortsättningskurs (termin 4) och fördjupningskurs, inklusive kandidatuppsats, (termin 6) inom det huvudämne som du valt. Kurser. År 1 Hösttermin • Innovation och entreprenörskap i samhällsanalys, 15 hp Kulturgeografi handlar om människor i förhållande till platser, regioner och till naturen.

Ds 2003:061 Genus på museer - Sida 40 - Google böcker, resultat

Interreg-projektet KursKultur 2.0 er Region Sønderjylland- Schleswigs kulturprojekt med regionale og tværregionale partnere. KursKultur 2.0  Kurser - Kulturgeografiska institutionen. Nedan följer en lista över alla fristående kurser som ges vid institutionen. Du kan också använda filtren vid sidan om  Kulturgeografiska institutionen ger utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. De flesta kurser på avancerad nivå vid Kulturgeografiska institutionen är 15 hp – detta motsvarar omkring 10 veckors heltidsstudier. Kurserna behandlar olika  Utbildning i kulturgeografi.

För mer specifik information angående kursdatum, vänligen besök antagning.se. Här hittar du utbildningar inom "kulturgeografi, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.